SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-44 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-44

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5282 sayılı teklif yazısında belirtilen; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Turizm + II. Konut Alanında kalmakta olup; sit karakteri olarak Etkileme Geçiş Alanında kaldığı, Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

        Buna göre, İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. mad. gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.    

  

 

                                Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                  Belediye Başkanı                                Katip Üye                                        Katip Üye