SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-41 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-41

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 5287 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 09.03.2017 tarih ve E.4322 sayılı yazı ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek onaylanması talep edildiği belirtilerek, söz konusu imar planı teklifine ilişkin kurum görüşümüzü bildiren Meclis kararının alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alanda, İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                     Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                                   Niyazi ATARE  

                        Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                                 Katip Üye