SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-35 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-35

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 3189 sayılı teklif yazısında belirtilen; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 14.02.2017 tarih ve 997/3471 sayılı yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 08.12.2016 tarih ve 453 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylandığı ve 06.01.2017 tarihinden itibaren askı işlemlerinin gerçekleştirilerek kesinleştiği bildirilmiş, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.07.2016 tarih ve 4476 sayılı kararı ile söz konusu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği uygun görüldüğü anlaşılmıştır.  

Buna göre, İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. mad. gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

      

 

                          Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                                 Niyazi ATARE  

                           Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                           Katip Üye