SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-30 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-30

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 13 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiyle ilgili görüş bildirilmesine yer olmadığına.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 2017/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 13 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Belediye Meclisimizce görüşülmüştür.

Yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda;  Çevre ve şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09.12.2016 tarih ve 19999 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen imar planı teklifinde belirtilen parsellerin önünü de kapsayan dolgu alanında Belediyemiz tarafından bütüncül imar planı hazırlandığı ve onaylanmak üzere Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş olduğundan,

Aynı yerin bir bölümüyle ilgili planlar hakkında yeniden Belediyemizce görüş bildirilmesine yer olmadığına, Meclis üyelerinden Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mahmut ÖZBELEN , Mustafa DAĞDELEN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın ret oyu kullanmalarına karşılık Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.       

 

 

                              Mehmet KOCADON                               Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE  

                                  Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                         Katip Üye