SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-142 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-142

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devredilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih 1234 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m² yüzölçümlü zeytin ağaçları olan tarla vasıflı taşınmaz içerisinde 2 adet su deposu olduğu tespit edilmiştir. 

Bu nedenle 20.03.2014 tarihli Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararının 3. paragrafında belirtilen “Ancak komisyon görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir paylaştırma işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 45.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerekmektedir.” hükmü gereğince, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m² yüzölçümlü, içerisinde 2 adet su kuyusu olan taşınmazın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devir talebinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması gerektiği” belirtildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın, yukarıda açıklanan gerekçeyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına devredilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                              Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                   Meclis Başkanı                                            Katip Üye                                        Katip Üye