SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-139 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-139

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 16622 sayılı teklif yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 21.09.2017 tarih ve E.16348 sayılı yazısı ile, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkiinde bulunan Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca, Belediyemizden görüş talep edilmiştir. Verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                          Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                             Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                            Katip Üye