SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-133 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-133

Karar Tarihi

: 23/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Bodrum Belediye Başkanlığının 2018 yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanarak, 04.10.2017 tarih ve 2017/113 sayılı Meclis kararıyla incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

 

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının karar ekinde yer alan haliyle kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecid POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 19.10.2015 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                                  Mehmet KOCADON                          Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                      Niyazi ATARE   

                                     Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                           Katip Üye