SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-128 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-128

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve 80 sayılı teklif yazısında; Bodrum İlçesi idari sınırlar içinde, 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde gösterilen esaslar çerçevesinde ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. ve 97. maddelerine göre alt ve üst limitleri ve grupları belirlenen, 2018 yılı vergi, harçlar ile 2018 yılı ücret tarifeleri ile ilgili taslağın, mecliste görüşülerek karara bağlanması gerektiği belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup, 

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, Komisyonca düzenlenecek rapor neticesinde, konunun 23.10.2017 tarihinde yapılacak olan Meclis 2. birleşiminde karara bağlanmasına, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

                              Niyazi ATARE                                  Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                         Naciye TANRIKULU FİLİZ

                            Meclis Başkan V.                                            Katip Üye                                                       Katip Üye