SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-115 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-115

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, tapunun N18-C-21D-2B pafta, 423 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait tarla nitelikli 14.264,72 m² lik taşınmazın 7000 m² sinin ihdas edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 898 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, tapunun N18-C-21D-2B pafta, 423 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait 14.264,72 m² lik taşınmazın 7000 m² sinin bölgenin okul ihtiyacını karşılamak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi Bodrum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.08.2017 tarih ve E.12112461 sayılı yazısı ile talep edildiği belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

 Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, tapunun N18-C-21D-2B pafta, 423 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait tarla nitelikli 14.264,72 m² lik taşınmazın 7000 m² sinin ihdas edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e  maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                          Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                            Belediye Başkanı                                              Katip Üye                                                       Katip Üye