SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-111 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-111

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 13705 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, dilekçe ve ekleriyle Belediyemize teslim edilmiştir. Söz konusu parseller 1/1000 ölçekli Göktepe Mevkii Koruma Amaçlı Uygulama İlave İmar Planında Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu), Konut Alanı, Sağlık Tesisi Alanı ve yol olarak planlıdır. Öneri imar planı değişikliği ile Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 5483 sayılı kararı doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Sınırı işlenmiş, sit alanının ortasından geçen ve sondaj kazılarında altında mezar bulunduğu tespit edilen 7 metrelik yaya yolu sit sınırına uygun olarak düzenlenmiştir. Planlama alanında yer alan mevcut imar planında Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu), Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı olarak planlı olan alanlar I. Derece Arkeolojik Sit Sınırına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Sit sınırının batısında bulunan mevcut imar planında yol olarak planlı olan “park” alanı olarak planlanmıştır.

      Öneri plan değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisince havale edilmiştir.  

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili dilekçe ve eklerinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                             Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                              Belediye Başkanı                                                Katip Üye                                                       Katip Üye