SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-100 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-100

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet “Pick-up Kamyonetin” alınabilmesi için (T1) cetveline 2 adet taşıt eklenerek, sayının 7 olarak ve 1 adet “Kamyon” eklenerek sayının 8 olarak değiştirilmesine ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 719 sayılı teklif yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki  Kanununun 10. maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idareler birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilir.” denilmektedir.

237 sayılı Taşıt Kanununun 18. maddesi (b) bendinde bütçeyi kabul etmek meclisin görevleri arasında sayılmış ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 30. maddesinde bütçeye eklenecek cetveller arasında “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)” olması gerektiği belirtilmiştir.

24.10.2016 tarih ve 2016-108 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2017 yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt

Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetvelinin 3. sırasında yer alan “Pick-up Kamyonet(T7) sürücü dahil 3 veya 6 kişi” özellikli taşıt sayısı 5 olarak ve 8. sırasında yer alan “Kamyon (T12) Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg” taşıt sayısı 7 olarak belirlenerek kabul edilmiştir.

Müdürlüğün ihtiyacı olan 2 adet “Pick-up Kamyonetin” alınabilmesi için (T1) cetveline 2 adet taşıt eklenerek sayının 7 olarak ve 1adet “Kamyon” eklenerek sayının 8 olarak değiştirilmesine ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesi konusunun; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Meclis Gündemine alınmasını ve karara bağlanması konusunda Belediye Meclisine havalesini Olur’ larınıza arz ederim.” denilmekte olup,   

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet “Pick-up  Kamyonetin” alınabilmesi için (T1) cetveline 2 adet taşıt eklenerek, sayının 7 olarak ve 1 adet “Kamyon” eklenerek sayının 8 olarak değiştirilmesine ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                      Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                       Katip Üye