SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-10 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-10

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2017 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalışan üyelere katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.12.2016 tarih ve 3518 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denildiğinden, 2017 yılında meclis başkan ve üyelerine verilecek hakkı-huzur ücretlerinin belirlenmesi için konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2017 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalışan üyelere katıldıkları her gün için, aynı Kanunun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük  tutarının  1/3’ ünün huzur hakkı ücreti olarak ödenmesine, meclis üyelerinden Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Erdinç TEKİNKAYA ve Mazlum AĞAN’ ın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.           

 

 

     Mehmet KOCADON                           Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

  Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                   Katip Üye