SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİ

         Bodrum Belediyesi 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi 17.10.2019 Perşembe  günü saat:14:00’ da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

GÜNDEM

1- Belediyemiz Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 2019/136 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin görüşülmesi.       

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

2- Belediyemiz Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi. 

                                                                                                          (Mali Hizmetler Müdürlüğü)