SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2019-151 Sayılı - 15/11/2019 Tarihli

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertara...

2019-150 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Bodrum Belediyesi Herodot Kültür...

2019-149 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince, Lale Azize DALFİDAN’ ın sahibi olduğu, Sanat...

2019-148 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertara...

2019-147 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Borçka ...

2019-146 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kuruluna, Belediyemiz bünyesinde çalışanlardan veya birim müd...

2019-145 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz Basın Yayın ve Hal...

2019-144 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Teknik Hizmetler Sınıfında 8505 unvan kodlu ...

2019-143 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuz Çukuru Mevkii, 505 ada, 1 parselde k...

2019-142 Sayılı - 7/11/2019 Tarihli

Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Yokuşbaşı ...

2019-141 Sayılı - 17/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne. ...

2019-140 Sayılı - 17/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Büt...

2019-139 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

Bodrum Limanında yapılacak yüzey kaplamalarında mermer dışında, alternatif doğal taşların kullanılma...

2019-138 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

DSİ tarafından yapılan içme suyu hattında yanlış imalat ve hatalı malzeme kullanılması sonucu meydan...

2019-137 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ed...

2019-136 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonu...

2019-135 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhaseb...

2019-134 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı...

2019-133 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkiinde, tapunun 202 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taş...

2019-132 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 yılı Performans Programının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. ...

2019-131 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2020 – 2024 yılı Stratejik Plânının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. ...

2019-130 Sayılı - 3/10/2019 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı...

2019-129 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz sınırları içerisinde bina cepheleri ve işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların bel...

2019-128 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz sınırları içerisinde “Tabela Yönetmeliği ve Fiyat Tarifesi” hazırlanması amacıyla, Kentsel T...

2019-127 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

04.07.2019 tarih ve 2019/103 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım ...

2019-126 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Bodrum Antik Tiyatrosunun korunması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için, bu tarih...

2019-125 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2984 sayılı kararı ile Meclise havale edilen Bodrum Bele...

2019-124 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2984 sayılı kararı ile Meclise havale edilen, Bodrum Be...

2019-123 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerin dükkan önü işgaliyeleri ile ilgili olarak işga...

2019-122 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz 2019 yılı Gider Bütçesinden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapı...

2019-121 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemizdeki su ve kanalizasyon arıza ile yeni hat çalışmaları sırasında zarar verilen yolların tami...

2019-120 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararl...

2019-119 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğince, kuruluşu yasalara uygun bulunarak kurulmasına izin verilen ...

2019-118 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz norm kadro cetvelinde 1. Derece boş bulunan 11153 unvan kodlu Strateji Geliştirme Müdür...

2019-117 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-116 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında mevcut olan 9880 unvan kodlu 3....

2019-115 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8155 unvan kodlu 6. derece Psikolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözl...

2019-114 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 6485 unvan kodlu 1. derece Arkeolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı söz...

2019-113 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu 1. derece Avukat Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2019-112 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 278 ada, 1 parselde bulunan 2.512,66...

2019-112 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 278 ada, 1 parselde bulunan 2.512,66...

2019-111 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Göl Mahallesi, tapunun N18-C-14-A-3-D pafta, 104 ada, 6 parsel n...

2019-110 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Gökçebel Mahallesi, tapunun N18c12d3c pafta, 619 ada, 4 parsel ...

2019-109 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin alınan 04.07.2019 tarih ve 2019...

2019-108 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı...

2019-107 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı hazırlanan 1/...

2019-106 Sayılı - 5/9/2019 Tarihli

İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içerisinde yer alan trafonun, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş...

2019-105 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe...

2019-104 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Bodrum Belediyesinin Mausolleum temalı yeni l...

2019-103 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

“Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğin...

2019-102 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarınd...

2019-101 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-100 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yö...

2019-99 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekl...

2019-98 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesinde yer alan, “İmbat Çıkmazı Sokak” isminin “İmbat Sokak” olarak değiştiril...

2019-97 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde yer alan, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların...

2019-96 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak isminin, “Uğur Boran Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, o...

2019-95 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1408 Sokak isminin, “Şehit Kızılışık Sokak” olarak değiştirilmesinin ka...

2019-94 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına ...

2019-93 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parse...

2019-92 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu p...

2019-91 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-...

2019-90 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

1996-2000 yılları arasında Bodrum’da Kaymakamlık görevinde bulunan merhum Uğur BORAN’ ın isminin, uy...

2019-89 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun...

2019-88 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tar...

2019-87 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-86 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahall...

2019-85 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Hakkındaki Kanun gereği alınan 07.04.2019 tarih ve 2019/52 sayılı ...

2019-84 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-...

2019-83 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-82 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesindeki, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleş...

2019-81 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin, “Karapınar Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne...

2019-80 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım AŞ adına de...

2019-79 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parse...

2019-78 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu p...

2019-77 Sayılı - 8/5/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. ...

2019-76 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi, 776 ada, 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçüm...

2019-75 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabu...

2019-74 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31-32-33.maddeleri ve 6289 sayı...

2019-73 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira süreler...

2019-72 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilg...

2019-71 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis karar...

2019-70 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-69 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğ...

2019-68 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellerde “Küçük Sanayi Alan...

2019-67 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı ...

2019-66 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve...

2019-65 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli...

2019-64 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli

: Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince 07.04.2019 tarihli Nisan ayı meclis toplantıs...

2019-63 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Faaliy...

2019-62 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-61 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-60 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-59 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-58 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sana...

2019-57 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı ...

2019-56 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama...

2019-55 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli...

2019-54 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı ...

2019-53 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde, İlçe ve...

2019-52 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Mec...

2019-51 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

Belediyemizin üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başk...

2019-50 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyesi T...

2019-49 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

Belediyemizin üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis ü...

2019-48 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-47 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-46 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-45 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-44 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-43 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyele...

2019-42 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclis üye...

2019-41 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Yalıçiftlik Caddesi, No:303 adresinde bulunan, mülkiyeti Bodrum Belediyes...

2019-40 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sana...

2019-39 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı ...

2019-38 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-37 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237...

2019-36 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen “Çöp Topla...

2019-35 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesin...

2019-34 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin reddine. ...

2019-33 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama...

2019-32 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli...

2019-31 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama...

2019-30 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. d...

2019-29 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen ima...

2019-28 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokağın isim değişikliğine ilişkin teklifin yeniden değerlendi...

2019-27 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

: İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin Belediye Meclisinin yetki ve soruml...

2019-26 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere iliş...

2019-25 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli U...

2019-24 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama ...

2019-23 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, “Yalı Bodrum Caddesi” ...

2019-22 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesinin kabu...

2019-21 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesinin k...

2019-20 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesine....

2019-19 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere iliş...

2019-18 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli U...

2019-17 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-16 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-15 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2019-14 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2019-13 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2019-12 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2019-11 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanl...

2019-10 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-9 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-8 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşm...

2019-7 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2019-6 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2019 yılı Merkezi Yönetim...

2019-5 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2019 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri...

2019-4 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisye...

2019-3 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan oylamada; Belediye Meclis üyelerinden M...

2019-2 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurt...

2019-1 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayında ...