SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2019-41 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Yalıçiftlik Caddesi, No:303 adresinde bulunan, mülkiyeti Bodrum Belediyes...

2019-40 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sana...

2019-39 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı ...

2019-38 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-37 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237...

2019-36 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen “Çöp Topla...

2019-35 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesin...

2019-34 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin reddine. ...

2019-33 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama...

2019-32 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli...

2019-31 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama...

2019-30 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. d...

2019-29 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen ima...

2019-28 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokağın isim değişikliğine ilişkin teklifin yeniden değerlendi...

2019-27 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

: İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin Belediye Meclisinin yetki ve soruml...

2019-26 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere iliş...

2019-25 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli U...

2019-24 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama ...

2019-23 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, “Yalı Bodrum Caddesi” ...

2019-22 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesinin kabu...

2019-21 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesinin k...

2019-20 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesine....

2019-19 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere iliş...

2019-18 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli U...

2019-17 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2019-16 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-15 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2019-14 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2019-13 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2019-12 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2019-11 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanl...

2019-10 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-9 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2019-8 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşm...

2019-7 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2019-6 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2019 yılı Merkezi Yönetim...

2019-5 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2019 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri...

2019-4 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisye...

2019-3 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan oylamada; Belediye Meclis üyelerinden M...

2019-2 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurt...

2019-1 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayında ...