SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2018-108 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Bodrum Belediyesince h...

2018-107 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Çarşı Mahallesi, Cevat Şakir Caddesi, Manavlar önündeki otoparkın, Bodrum Belediyesi Bodrum ...

2018-106 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşe...

2018-105 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değiş...

2018-104 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Gündoğan Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İlave İmar Plan...

2018-103 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 127 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçe...

2018-102 Sayılı - 2/11/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parseller için hazırlanan “Küç...

2018-101 Sayılı - 23/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2019 yılı Performans Programının kabulüne. ...

2018-100 Sayılı - 23/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2019 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne. ...

2018-99 Sayılı - 23/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Büt...

2018-98 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine. ...

2018-97 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ed...

2018-96 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonu...

2018-95 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertara...

2018-94 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

İlçemiz Yalı Mahallesinin güneydoğusunda yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan (a) nolu alan...

2018-93 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesinin kuzeyinde yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan bölgeye, “Kızı...

2018-92 Sayılı - 5/10/2018 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi “2153 Sokak” isminin, “Deveci Köroğlu Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulü...

2018-91 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 328 ada, 53 parsel numaralı ve uygulama imar planında “Sosyal ve Kültüre...

2018-90 Sayılı - 5/10/2018 Tarihli

İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültür...

2018-89 Sayılı - 4/10/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parseller için hazırlanan “Küç...

2018-88 Sayılı - 7/9/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 45/b maddesi gereğince, Meclis Üyesi Dursun GÖKTEPE’ nin 04.10.2018 ...

2018-87 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli

İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültür...

2018-86 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli

Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi, Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı ...

2018-85 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, “1601 Sokak” isminin “Şükriye Yanık Sokak” olarak değiştirilmesinin kabul...

2018-84 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli

: İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sa...

2018-83 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu teklif dosyasının incelenmesi ...

2018-82 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATAR...

2018-81 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Elmadağ Caddesi üzerinde yer alan çıkmaz sokağa, “1656 sokak” isminin ver...

2018-80 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Karabağ Mahallesi, 2015 Sokak isminin, “Şehit Astsubay Turgut PEKDEMİR Sokak” olarak değişti...

2018-79 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 49. Sokak isminin “Şehit Emin Süzen Sokak” olarak değiştirilmesinin kabu...

2018-78 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun İmar Komisyonuna havale ed...

2018-77 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti v...

2018-76 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deni...

2018-75 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Çırkanaltı Mevkii, 1200 ada, 1 parselde kayıt...

2018-74 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti v...

2018-73 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

: İlçemizdeki su ve kanalizasyon tamiratları ile yeni yapılan hat çalışmaları sırasında zarar gören ...

2018-72 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlan ve Reklam Vergisinin 1.dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs , 2.dönem son ödeme tarihinin 30 Kas...

2018-71 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan ve onaya gönderilen 06.04.2018 ta...

2018-70 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deni...

2018-69 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan...

2018-68 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1...

2018-67 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi ...

2018-66 Sayılı - 11/5/2018 Tarihli

Bodrum Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi. ...

2018-65 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

“Bodrum Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine. ...

2018-64 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan...

2018-63 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1...

2018-62 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi ...

2018-61 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyo...

2018-60 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz ...

2018-59 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliy...

2018-58 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve E.23111 sayılı görüş yazısı doğrul...

2018-57 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince, Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiğ...

20158-56 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İ...

2018-55 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2018-54 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-53 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-52 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-51 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-50 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-49 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kad...

2018-48 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Gökçebel Mahallesi, 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü, arsa niteli...

2018-47 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan 189 Sokak isminin, Fikret Hakan Sokak olarak değiştirilmes...

2018-46 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizy...

2018-45 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz ...

2018-44 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölç...

2018-43 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli

İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöneli...

2018-42 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli

S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, Güney Ege Kalkınma Ajansının “Koopera...

2018-41 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli

İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçe...

2018-40 Sayılı - 3/3/2018 Tarihli

İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöneli...

2018-39 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahalle...

2018-38 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Gümüşlü...

2018-37 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönel...

2018-36 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisince alınmış olan 04.01.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı...

2018-35 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Ma...

2018-34 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygul...

2018-33 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

Belediye Meclisimizin 08.09.2017/109 sayılı kararıyla kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun gereğince Mu...

2018-31 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park...

2018-32 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanı amaçlı 1/10...

2018-30 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli

İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli...

2018-29 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı K.H.K.’ nın Geçici 24. ma...

2018-28 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. madde hükümleri gereğince, yoksunluk içinde olup da temel ...

2018-27 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Ka...

2018-26 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-25 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2018-24 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı söz...

2018-23 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2018-22 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleş...

2018-21 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-20 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözl...

2018-19 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanl...

2018-18 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2018-17 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2018-16 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2018 yılı Merkezi Yönetim...

2018-15 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2018 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri...

2018-14 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisye...

2018-13 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özd...

2018-12 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurt...

2018-11 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayında ...

2018-10 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, imar planında ve kadastral haritala...

2018-9 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Bahçeyaka, Çamarası, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Güvercinlik, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Pınarl...

2018-8 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada 2 parsele dayanan imar y...

2018-7 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, 5299, 5300, 5301 ve 5310 Sokak isimlerinin, Komisyon raporunda yer ...

2018-6 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park...

2018-5 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1...

2018-4 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçek...

2018-3 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve...

2018-2 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve ...

2018-1 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli

İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Tra...