SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

Meclis Kararları

2020-23 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı “2020 Mali Yılı Vergi ve...

2020-22 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.11.2019 tarih ve 2019/145 sayılı kararıyla kabul edilen Basın Yayın ...

2020-21 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm K...

2020-20 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat, 8535 unvan ...

2020-19 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Belediyemizde boş bulunan 8110 unvan kodlu 1. derece Tabip kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşme...

2020-18 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık ...

2020-17 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2020 yılı Merkezi Yönetim...

2020-16 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2020 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ...

2020-15 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamayla, Meclis üyelerinden Ay...

2020-14 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Belediye Meclisinin 2020 yılında tatil yapmamasına, oy birliği ile karar verildi....

2020-13 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulam...

2020-12 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada 5 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli K...

2020-11 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulam...

2020-10 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında ve kadastral haritalarda yer alan v...

2020-9 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan Uzunkuyu Sokak üzerinde, daha önce isim verilmeyen sokağa “1611...

2020-8 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Sazköy Mahallesinde bulunan meydana “Atatürk (Sazköy) Meydanı” ismi verilmesine, oy birliği ...

2020-7 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 1076 Sokak isminin, “Karapınar (Gümüşlük) Sokak” olarak değiştirilmesini...

2020-6 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Dereköy Mahallesi, Dereköy 2/4 Sokak isminin iptali teklifinin, Cadde ve Sokak İsimlerini Be...

2020-5 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ...

2020-4 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

Bodrum Yarımadasında yaşanmakta olan gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için, Çevresel Gürültünün...

2020-3 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşe...

2020-2 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, 565 ada, 1 parsel ile 566 ada 1,2,3 4 ve 5 parsellere i...

2020-1 Sayılı - 3/1/2020 Tarihli

İlçemiz sınırları içerisinde bina cepheleri ile işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların be...