SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-99 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-99

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 8922 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile plan değişikliğine konu alandaki mevcut trafo binasının bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için TEDAŞ’ a devrinin yapılması gerektiği ve plan değişikliği teklifi dosyasında, bu doğrultuda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği yapılmasına ilişkin ADM Elektrik Dağıtım AŞ tarafından uygun görüş bildirildiği görülmüştür. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği’nin Meclisimizce uygun görülmesi halinde, İmar Planı Değişikliğine konu alan sit karakteri olarak III. Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği gösterdiğinden, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi gerekmektedir.  Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre, Mecliste görüşülerek karar alınmasını Olur’larınıza arz ederiz.” denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye