SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-97 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-97

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde yer alan, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın adres kayıt sisteminde “Tulumba Başı Meydanı” olarak tescillenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve 8868 sayılı teklif yazısı ekinde yer alan Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 21.06.2019 tarih ve 2019/14 sayılı raporunda; “İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı sokaklarının birleştiği meydan, Halk arasında Tulumba Başı Meydanı olarak uzun yıllardır bilindiğinden, Adres kayıt sisteminde tescillenmesi için, söz konusu meydanın Tulumba Başı Meydanı olarak isimlendirilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususunu arz ederiz.”  denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda;  İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde yer alan, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın adres kayıt sisteminde “Tulumba Başı Meydanı” olarak tescillenmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye