SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-91 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-91

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında aylık; İlköğretim öğrencileri için 175,00 TL, Ortaöğretim öğrencileri için 225,00 TL, Lise öğrencileri için 275,00 TL tahsil yardımı verilmesine, ödemelerin üçer aylık periyotlar halinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 421 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi konusu, Belediyemizin 10.06.2019 tarih ve 2019/84 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.07.2019 tarihli raporunda; “Bodrum Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir. Komisyonumuz Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında aylık İlköğretim için 175,00 TL, Ortaöğretim için 225,00 TL, Lise için 275,00 TL olarak belirlenmesine ve üç ayda bir ödenmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda;  Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında aylık;  

İlköğretim öğrencileri için          175,00 TL,

Ortaöğretim öğrencileri için        225,00 TL,

Lise öğrencileri için                    275,00 TL,  

tahsil yardımı verilmesine, ödemelerin üçer aylık periyotlar halinde yapılmasına, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

 

 

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

            Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye