SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-89 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-89

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “Bodrum Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin” kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 2338 sayılı teklif yazısında; 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Bodrum Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi gerektiği belirtilerek, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “Bodrum Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin” karar ekindeki haliyle kabulüne, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                                       Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                                    Meclis Başkanı                                        Katip Üye                                                  Katip Üye 

 

/upload/pdf/89- PAZARYERİ YÖNETMELİĞİ.pdf