SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-88 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-88

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin” Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Tesis-Araç ve Gereçleri” bölümünde yer alan (özel kooperatifler, özel okullar, dernekler, odalar, STK’ lar ve siyasi partiler) muafiyetlerin ücret tarifesinden kaldırılmasına, özel işletmeler için belirlenmiş olan kullanım ücretinin tüm talepler için uygulanarak, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna” uygun hale getirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.05.2019 tarih ve 1281 sayılı teklif yazısında; 22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin meclis kararında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Sosyal ve Kültürel Amaçlı Tesis, Araç ve Gereçlerinin Ücretleri” belirlenmiştir. Ancak Bodrum Belediyesi 2018 yılı denetim raporunda; söz konusu ücretler belirlenirken, 4736 sayılı  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna aykırı olarak indirimler yapıldığı tespit edilerek, isteğe bağlı bazı hizmetler için Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesinde 4736 sayılı Kanunda belediyeler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamayacağı (Bakanlar Kurulunca muaf tutulan kişi ve kurumlar hariç) hükmüne uyulması gerektiği belirtildiğinden, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine istinaden Belediye Meclisince görüşülerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bölümünde yer alan “Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Tesis-Araç ve Gereçleri” ücretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir” denildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin” Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Tesis-Araç ve Gereçleri” bölümünde yer alan (özel kooperatifler, özel okullar, dernekler, odalar, STK’ lar ve siyasi partiler) muafiyetlerin ücret tarifesinden kaldırılmasına, özel işletmeler için belirlenmiş olan kullanım ücretinin tüm talepler için uygulanarak,  4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna” uygun hale getirilmesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                         Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                       Meclis Başkanı                                        Katip Üye                                                Katip Üye