SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-87 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-87

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, THS 8500 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Mühendis” kadrosunun iptal edilerek, yerine 6485 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Arkeolog” kadrosunun ihdasına, yine 8750 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Tekniker” kadrosunun iptal edilerek, yerine 13600 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Sanat Tarihçisi” kadrosunun ihdas edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.05.2019 tarih ve 1545 sayılı teklif yazısında; 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 unvan kodlu 6. Derece (1 adet) Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 6485 unvan kodlu 1. Derece Arkeolog kadrosu ile değiştirilmesi ve Teknik Hizmetler Sınıfında 8750 unvan kodlu 6. Derece (1 adet) Tekniker kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 13600 unvan kodlu 1. Derece Sanat Tarihçisi kadrosu ile değiştirilmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi gereğince karar alınması gerektiği belirtilerek, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, THS 8500 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Mühendis” kadrosunun iptal edilerek, yerine 6485 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Arkeolog” kadrosunun ihdasına, yine 8750 unvan kodlu 6. derece (1 adet) “Tekniker” kadrosunun iptal edilerek, yerine 13600 unvan kodlu 1. derece (1 adet) “Sanat Tarihçisi” kadrosunun ihdas edilmesine,  Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                           Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                         Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                                Katip Üye 

 

/upload/pdf/87-III SAYILI CETVEL.pdf