SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-86 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-86

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurulmasına, Belediye organizasyon şemasına işlenmesine, Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin karar ekindeki haliyle kabulüne, ayrıca Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 adet Genel İdari Hizmetler sınıfı 1. derece “Diğer Müdürlük” kadrosunun, 11180 unvan kodlu 1. derece “Veteriner İşleri Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesi teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.05.2019 tarih ve 1541 sayılı teklif yazısında; 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmasına, Belediye organizasyon şemasına işlenmesine ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ile buna bağlı olarak Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 104 sayılı Meclis kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. Derece Diğer Müdürlük kadrosunun 1 adet 1. Derece 11180 Unvan Kodlu Veteriner İşleri Müdürü kadrosu olarak değiştirilmesi hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi gereğince karar alınması gerektiği belirtilerek, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurulmasına, Belediye organizasyon şemasına işlenmesine,  Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin karar ekindeki haliyle kabulüne, ayrıca Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 adet Genel İdari Hizmetler sınıfı 1. derece “Diğer Müdürlük” kadrosunun, 11180 unvan kodlu 1. derece “Veteriner İşleri Müdürü” kadrosu ile değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                             Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                 Katip Üye 

 

/upload/pdf/86- YÖNETMELİK.pdf

/upload/pdf/86-III SAYILI CETVEL.pdf