SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-85 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-85

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Hakkındaki Kanun gereği alınan 07.04.2019 tarih ve 2019/52 sayılı Meclis kararının, Kaymakamlık Makamının 07.06.2015 tarih ve 2297 sayılı yazılarına istinaden iptal edilerek, aynı Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Bodrum Ticaret Odası ve Ziraat Odası temsilcilerinin de iştiraki ile oluşan “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” ve “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu” için Belediye Meclisince 5’er asil, 5’er yedek üyenin yeniden belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.05.2019 tarih ve 426 sayılı teklif yazısında; Kaymakamlık Makamının 07.06.2015 tarih ve 2297 sayılı yazılarına istinaden, 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince, belediye meclisinin seçim dönemiyle sınırlı kalmak üzere, Belediye Meclisimizin 07.04.2019 tarih ve 2019/52 sayılı kararıyla, Çiftçi Malları Koruma Meclisi ile Murakabe Kuruluna aynı üyelerden oluşan 5’ er asil  5’ er yedek meclis üyesi belirlenerek, 5393 sayılı Kanun gereğince alınan kararlar Kaymakamlık Makamına gönderilmiş, bunun üzerine, Bodrum Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 21.05.2019 tarih, E.2541 sayılı yazılarıyla her iki kurul için ayrı ayrı isimlerin üye olarak  belirlenmesi talep edilmiştir.

      Bu nedenle yapılacak olan gizli oylama ile Koruma Meclisi için 5 asil, 5 yedek üye  ve Murakabe Kurulu için 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi hususunda  karar alınması gerektiği belirtildiğinden;

       Yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclisince konu değerlendirilmiş olup;

       “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinde” görev yapmak üzere meclis üyelerinden;

 

Asil Üye                                                                                   Yedek Üye                                  

1- İbrahim Emre KÖROĞLU   (28 oy)                                    Okyanus ŞAHİN                             (28 oy)

2-Mustafa ÇORTOĞLU          (28 oy)                                     Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ     (28 oy)

3-İbrahim AKBAŞ                   (28 oy)                                     Kemal ÖZYURT                              (28 oy)

4-Aşkın PARMAK                   (28 oy)                                     Uğur İlhami ÖZDEN                        (28 oy)

5- İsmail USLU                       (27 oy)                                     Numan CÖMERT                            (27 oy)

 

Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulunda” görev yapmak üzere meclis üyelerinden;

 

Asil Üye                                                                                     Yedek Üye                                   

1-Dursun GÖKTEPE                 (28 oy)                                     Banu ÖZBERK                     (28 oy)

2-Tamer MANDALİNCİ28          (28 oy)                                    Mustafa COŞKUN                 (28 oy)

3-Yunus ARSLANPARÇASI      (28 oy)                                    Emel ÇAKALOĞLU                (28 oy)

4-Özlem ÖZDEMİR                   (27 oy)                                    Cafer DOĞAN                        (28 oy)  

5-Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL (28 oy)                                    Uluç TEZER’                          (28 oy)  alarak,

 

Belediye Meclisinin seçim dönemiyle sınırlı kalmak üzere görev yapmalarına oy çokluğu ile karar verildi.

 

                              Ahmet ARAS                           Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                Tamer MANDALİNCİ

                             Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                          Katip Üye