SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-84 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-84

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi için, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 421 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi hususunda karar alınması gerektiği belirtilerek,  konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi için, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclis üyelerinden Ayşen KILIÇ BOZAN, İsmail KARAŞEHİRLİ ve Bahattin KUL’ un çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

                              Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                                   Katip Üye