SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-83 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-83

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet KOCAİR, Mustafa COŞKUN ve Hülya AŞKIN’ ın Tahsil Yardım Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2019 tarih ve 408 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye  Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan “Tahsil Yardım Komisyonu“ üyelerinin belirlenmesi gerektiği belirtilerek, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet KOCAİR, Mustafa COŞKUN ve Hülya AŞKIN’ ın Tahsil Yardım Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Meclis üyelerinden Ayşen KILIÇ BOZAN, İsmail KARAŞEHİRLİ ve Bahattin KUL’ un çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

                             Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                         Tamer MANDALİNCİ

                           Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                                 Katip Üye