SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-82 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-82

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesindeki, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın uzun yıllardır “Tulumbabaşı Meydanı” olarak bilinmesi nedeniyle, söz konusu teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna iadesine.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2019 tarih ve 8385 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde, 1 adet meydana isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

      Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 20.05.2019 tarih ve 2019/8 karar sayılı raporunda; “26.04.2019 tarih ve 14971 kayıt numaralı müracaat ile 4 Nisan 1953 tarihinde elim bir kaza sonucu batan Dumlupınar Denizaltısında şehit olan Bodrum’lu Ahmet ÖZIŞIK isminin yaşatılması amacıyla, İlçemizde uygun görülen bir sokağa adının verilmesi isteği komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

      Yapılan incelemeler sonucunda dilekçede belirtilen Ahmet ÖZIŞIK isminin yanlış olduğu, Dumlupınar Denizaltısı şehidimizin isminin Mehmet KIZILIŞIK olduğu tespit edilmiştir. Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın “Dumlupınar Şehidi Mehmet Kızılışık Meydanı”  olarak isimlendirilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.  

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesindeki, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın uzun yıllardır “Tulumbabaşı Meydanı” olarak bilinmesi nedeniyle, söz konusu teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna iadesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                               Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                           Tamer MANDALİNCİ

                             Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                       Katip Üye