SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-79 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-79

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili kurum görüşünün belirlenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 20.05.2019 tarih ve 8217 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 06.05.2019 tarih ve E.100013 sayılı yazısında İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Belediyemizden görüş talep edildiği ve verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği bildirilmektedir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşü verilmesi konusunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                              Ahmet ARAS                                     Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                      Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                                Katip Üye                                                Katip Üye