SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-77 Sayılı - 8/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-77

Karar Tarihi

: 8/5/2019

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Encümenince görüşülerek kabul edilen 2018 yılı Bütçe Kesin Hesap Cetveli ve ekleri  02.05.2019 tarih ve 2019/75 sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

           Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden hazırlanan ve 06.05.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen;

 

                                                                           GİDER KESİN HESAP CETVELİ                (TL)

 

46 48 5  2  

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

10.458.556,24

46 48 5  10

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

  6.772.332,35

46 48 5  24

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2.820.378,91

46 48 5  25

BASIN VE HALKLA İL. MÜDÜRLÜĞÜ

  1.599.818,65

46 48 5  30

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

46.020.663,30

46 48 5  31

FEN HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

46.225.015,94

46 48 5  32

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

25.771.476,36

46 48 5  34

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

      658.749,24

46 48 5  35

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

15.950.908,88

46 48 5  36

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

12.727.029,37

46 48 5  38

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

      482.277,91

46 48 5  39

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

37.389.668,61

46 48 5  40

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2.773.222,09

46 48 5  41

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

17.710.249,45

46 48 5  42

ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ

   1.889.274,24

46 48 5  45

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

      293.098,38

46 48 5  47

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

      216.807,50

46 48 5  48

KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

14.259.454,40

 

TOPLAM

244.018.981,82

 

 

olmak üzere 2018 mali yılı toplam gider kesin hesabının 244.018.981,82-TL olduğu, 60.592.332,64-TL bütçe içi aktarma ve eksiltme işlemi yapıldığı, 25.034.887,18 TL ödeneğin iptal edildiği tespit edilerek, Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

 

 

 

 

                                                                               GELİR KESİN HESAP CETVELİ                   (TL)

 

01

Vergi Gelirleri

100.647.262,47

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

38.094.994,26

04

Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler

545.616,66

05

Diğer Gelirler

57.520.054,82

06

Sermaye Gelirleri

6.696.101,66

 

TOPLAM

203.504.029,87

 

 

olmak üzere 2018 mali yılı gelir kesin hesabının toplam 207.741.135,85 TL olduğu, bu tahsilatın 4.237.105,98 TL’ sinin çeşitli nedenlerle ret ve iadesinin yapıldığı ve net tahsilatının 203.504.029,87 TL olduğu tespit edilerek, Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                             Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

                          Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                    Katip Üye