SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-76 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-76

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi, 776 ada, 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, 5 (beş) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisine.

Karar Açıklaması

:  

               Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.04.2019 tarih ve 562 sayılı teklif yazısında;  İlçemiz Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parsel numaralı 115,40 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza aittir. 

           Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 26.04.2019 tarihli 99506623-756.01- E.1220/8392 sayılı yazıyla bahsi geçen taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz tahsisi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmelerde tahsis talebi uygun mütalaa edilmektedir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parsel numaralı 115,40 m² yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın, Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmek üzere konunun  Meclise havalesini arz ederim.” denildiğinden, konu Belediye Meclisince görüşülmüş olup,  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi, 776 ada, 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince, 5 (beş) yıl süreliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak tahsisine, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                              Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                            Katip Üye