SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-75 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-75

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2019 tarih ve 1705 sayılı teklif yazısında; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı” üst yönetici tarafından görüşülmek üzere 26.03.2019 tarih ve 1072 sayılı müzekkere ile Encümene havale edilmiş olup, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı Encümen tarafından incelenerek, görüşü ile birlikte 09.04.2019 tarih ve 2019/1130 sayılı kararla Belediye Başkanına sunulmuştur.  

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesinde üst yöneticilerin Belediye Başkanları olduğu belirtilmiştir.

         Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesinde “Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanacak kesin hesap, üst yönetici tarafından belediyelerde nisan ayı içinde Encümene, Encümen ise inceleme sonrası görüşüyle birlikte mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi için üst yöneticiye gönderir. Üst yönetici tarafından mayıs ayı meclisine gönderilen kesin hesap görüşülüp kabul edildikten sonra, haziran ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir. Kesin hesabın görüşülmesinde ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı, yine Yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilmiştir. 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının mayıs ayı meclisinde görüşülmesi gerektiğinden, Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                                   Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                                  Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                                Katip Üye