SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-73 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-73

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira sürelerinin on (10) yılı geçmemek üzere olarak belirlenmesine ve konuya ilişkin Encümene yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.04.2019 tarih ve 549 sayılı teklif yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (h) bendinde “kiralamak veya kiraya vermek” Belediyenin yetkisi arasında, 18. maddesi (e) bendinde “üç yıldan fazla kiralama” meclisin görevleri arasında ve 59. maddesi (d) bendinde “taşınır ve taşınmaz malların kiralanması” Belediyenin gelirleri arasında sayıldığını, ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesinde “kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz.” hükmü yer aldığını, bu kanun maddelerinde açıklandığı üzere mülkiyeti Belediyemize ait kiralanmak suretiyle değerlendirilecek olan taşınmazların on yılı geçmemek üzere kira süresinin takdir edilmesini 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Meclis gündemine alınması ve karara bağlanması hususunu Olur’larınıza arz ederim” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek olan taşınmazların kira sürelerinin on (10) yılı geçmemek üzere  olarak belirlenmesine ve konuya ilişkin Encümene yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                                Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                               Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                                Katip Üye