SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-72 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-72

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarını almak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 525 sayılı teklif yazısında; “3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesindeki “ imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırılıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder. Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye yetkilidir hükmü gereğince, bundan böyle ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili Belediyemiz meclis gündeminin yoğun olmasından dolayı satış kararları için Belediyemiz Encümene yetki verilmesini Olur’larınıza arz ederim” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, tek başına yapılaşabilir nitelikte olmayan ve ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarını almak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

                                   Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                                  Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                                Katip Üye