SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-71 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-71

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 22.04.2019 tarih ve 1058 sayılı teklif yazısında; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarihli “Muhtar Talepleri” konulu 2015/8 nolu genelgesi ve değişik 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğünde, 757 Unvan Kodlu Muhtarlık İşleri Müdürü Kadrosu oluşturulmuştur. Buna göre, 5393 sayılı Belediye  Kanununun 18. maddesinin (l) bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis Kararı ile 1. Derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiş ve Belediyemizin Organizasyon Şemasına işlenmiştir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin, Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinin, karar ekindeki haliyle kabulüne, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                               Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                             Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                                Katip Üye