SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-70 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-70

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ ve İsmail USLU’ nun Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.04.2019 tarihli teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye  Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere en az üç en fazla beş kişiden oluşan “Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu“ üyelerinin belirlenmesi gerektiği belirtilerek, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ ve İsmail USLU’ nun Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                               Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                             Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                Katip Üye