SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-69 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-69

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Organizasyon Yapısı” başlığı altındaki 7/e maddesiyle kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) biriminin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.04.2019 tarih ve 7408 sayılı teklif yazısında; 03.05.2017 tarih ve 2017-73 sayılı Meclis Kararıyla, Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve karar ekinde yer alan Çalışma Yönetmeliği kabul edilmiş olup, Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Organizasyon Yapısı başlığı altındaki 7/e maddesi gereğince, Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuştur.

         Söz konusu birimle ilgili Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde “KUDEB’ ler, İl Özel İdarelerinde imarla ilgili Müdürlük, Büyükşehir Belediyelerinde İmar Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapar.” denildiğinden, ilgi Meclis Kararı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü altında kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosunun (KUDEB) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulması hususunun Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Organizasyon Yapısı başlığı altındaki 7/e  maddesine istinaden kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) biriminin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                                Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                               Meclis Başkanı                                Katip Üye                                                Katip Üye