SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-67 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-67

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alınması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan yol bağlantısı düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 4497 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulmuş, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 2019/39 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup;  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı raporunda; “Konuya ilişkin yeterli inceleme yapılamadığından ek süreye ihtiyaç duyulduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.” denildiğinden, konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 201-6763 sayılı yazısı ile tekrar Meclise sunulmuş, Belediye Meclisimizin 07.04.2019 tarih ve 2019/57 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonunun 19.04.2019 tarih ve 11 sayılı raporunda; “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi istenen söz konusu plan değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 203-6765 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, yapılmak istenen plan değişikliğine ilişkin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü kurum görüşleri bulunmadığından, kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra değerlendirilebileceği oy birliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

                Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünden kurum görüşleri alındıktan sonra, konunun komisyonca değerlendirilerek Meclise sunulması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesine, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                      Ahmet ARAS                                    Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                     Meclis Başkanı                                                 Katip Üye                                              Katip Üye