SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-6 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-6

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 527,00.-TL’ nin ödenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2809 sayılı teklif yazısında; Maliye Bakanlığınca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda, görevlerinin niteliği gereği, 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele meclis kararı ile tespit edilen miktarda fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde 2019 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001 den 250.000’e kadar olan ve büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde yer alan belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak zabıta görevi yapan personele ödenmesine esas olmak üzere belirlenmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak fiilen zabıta görevi yapan personellere 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde  açıklanan aylık maktu fazla çalışma ücreti olan 527,00.-TL.’ nin,  01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                       Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                           Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                         Katip Üye