SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-56 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-56

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 05.04.2019 tarih ve 6764 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ait Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği teklifine ilişkin, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2006 tarih ve 2574 sayılı kararıyla belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit tescilinin; Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarih ve 7499 sayılı Kararı ile iptal edilmesine ve 2863 sayılı Kanun doğrultusunda parsel içerisindeki mezar kalıntısının “anıtsal yapı” olarak, harita üzerinde belirtilen alanın da III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiş olup, öneri koruma amaçlı imar planı değişikliği ile kurul kararında bahsi geçen değişiklikler  imar planına aktarılmıştır.

          Öneri imar planı değişikliği teklifinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                                  Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                               Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                                Katip Üye