SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-55 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-55

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 05.04.2019 tarih ve 6763 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin parsel, onaylı imar planında Mutlak Tarım Alanında kalmakta olup, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25.08.2018 tarih ve E.2137504 yazısı ile söz konusu plan değişikliği ile iki adet trafo yeri yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması amaçlı tarım dışı kullanım talebinin uygun görüldüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 22.06.2018 tarih ve 7917-2 sayılı Karar ile kamu yararı kararı alınmış olduğu görülmektedir. Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                             Ahmet ARAS                             Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                           Meclis Başkanı                                          Katip Üye                                                Katip Üye