SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-52 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-52

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Bodrum Ticaret Odası ve Ziraat Odası temsilcilerinin de iştiraki ile oluşan “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” ve “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu” için Belediye Meclisince 5’er asil, 5’er yedek üyenin seçilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 281 sayılı teklif yazısında; “Bodrum Kaymakamlığının 07.06.2015 tarih ve 2297 sayılı yazısında, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince, Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Bodrum Ticaret Odası ve Ziraat Odası temsilcilerinin de iştiraki ile toplanan Belediye Meclisince 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi gerektiği bildirilmiş olup, Makamınızca da uygun görülmesi halinde 4081 sayılı Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince, “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” ve “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu” için Meclis üyelerimiz arasından 5 asil, 5 yedek üyenin gizli oyla seçilebilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği belirtildiğinden.”  konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

           Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; söz konusu isimlerin gizli oylama yerine açık oylama usulüyle aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinde” görev yapmak üzere meclis üyelerinden;

Asil Üye                                                                                                                             Yedek Üye                                             

1- İbrahim Emre KÖROĞLU                                                                                             Okyanus ŞAHİN

2-Mustafa ÇORTOĞLU                                                                                                     Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ

3-İbrahim AKBAŞ                                                                                                              Kemal ÖZYURT

4-Aşkın PARMAK                                                                                                              Uğur İlhami ÖZDEN

5- İsmail USLU                                                                                                                  Özlem ÖZDEMİR

“Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulunda” görev yapmak üzere meclis üyelerinden;

Asil Üye                                                                                                                             Yedek Üye                                             

1- İbrahim Emre KÖROĞLU                                                                                             Okyanus ŞAHİN

2-Mustafa ÇORTOĞLU                                                                                                    Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ

3-İbrahim AKBAŞ                                                                                                             Kemal ÖZYURT

4-Aşkın PARMAK                                                                                                              Uğur İlhami ÖZDEN

5- İsmail USLU                                                                                                              Özlem ÖZDEMİR’ in seçilmelerine, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ, Ayşen KILIÇ BOZAN ve Bahattin KUL’ un çekimser oy kullanmalarına karşılık,Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.   

 

                        Ahmet ARAS                                    Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                        Tamer MANDALİNCİ

                      Meclis Başkanı                                              Katip Üye                                                     Katip Üye