SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-5 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-5

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2019 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda görev alan üyelere katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2808 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denildiğinden, 2019 yılında meclis başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi için konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2019 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalışan üyelere katıldıkları her gün için, aynı Kanunun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük  tutarının  1/3’ ünün huzur hakkı ücreti olarak ödenmesine, meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI ve Süleyman MAZI’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                    Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                       Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                       Katip Üye