SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-43 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-43

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Uğur İlhami ÖZDEN ve İbrahim AKBAŞ’ ın Encümen Üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 272 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından 3 kişinin gizli oyla Encümen üyesi olarak belirlenmesi gerekmektedir.” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

            Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesine istinaden yapılan gizli oylamanın sayımı sonucunda;

          

            İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU          28 oy,

            Uğur İlhami ÖZDEN                       28 oy,

            İbrahim AKBAŞ                              28 oy,

            Boş                                                    3 oy   çıkmıştır.

 

          

Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Uğur İlhami ÖZDEN ve İbrahim AKBAŞ Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

                          Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                        Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                               Katip Üye