SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-42 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-42

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Dursun GÖKTEPE’ nin Meclis 1. Başkan Vekili, Özden BAYSAL’ ın Meclis 2. Başkan Vekili, Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL’ in 1. Asil Katip Üye, Tamer MANDALİNCİ’ nin 2. Asil Katip Üye, İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU’ nun 1. Yedek Katip Üye, Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ’ ın 2.Yedek Katip üye olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 271 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince iki yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeden oluşan Meclis Başkanlık Divanının, meclis üyeleri arasından gizli oyla belirlenmesi gerektiği belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

            Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden;

1. ve 2. Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

 

                Dursun GÖKTEPE                                           28 oy,

                Özden BAYSAL                                               28 oy,

                Boş                                                                    3 oy çıkmıştır.

Meclis Katip üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

 

                Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                       28 oy,

                Tamer MANDALİNCİ                                    29 oy,

                İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU                       29 oy,

                Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ                  28 oy,

                Özden BAYSAL                                              1 oy,

                Boş                                                                 1 oy çıkmıştır.

 

                Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun  19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Dursun GÖKTEPE’ nin Meclis 1. Başkan Vekili, Özden BAYSAL’ ın Meclis 2. Başkan Vekili, Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL’ in 1. Asil Katip Üye, Tamer MANDALİNCİ’ nin 2. Asil Katip Üye, İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU’ nun 1. Yedek Katip Üye, Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ’ ın 2.Yedek Katip üye olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                             Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                                Katip Üye