SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-4 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-4

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın, 2019 yılı çalışma vizeleri ile mülga Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in 5 ay 29 günlük 2019 yılı çalışma vizesinin alınmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2807 sayılı teklif yazısında; Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden kadrolu işçi statüsüne geçmeyen, geçici işçi statüsünde çalışan, 1 adet sağlık teknisyeni ve 1 adet mimarın 2019 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun ve 6360 sayılı Kanun kapsamında 30.03.2014 tarihinde tüzel kişiliği sona eren Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken, Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce 28.12.2007 tarihinde 5620 sayılı Kanuna göre geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in, 5 ay 29 günlük 2019 yılı çalışma vizesinin alınması konusunun görüşülebilmesi için, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5620 sayılı Kanunun 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine uygun olarak  Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimarın 2019 yılı çalışma vizeleri ile mülga Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce 28.12.2007 tarihinde geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’ in 5 ay 29 günlük 2019 yılı çalışma vizesinin alınmasına, meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI’ nın ret oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                      Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                        Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                         Katip Üye