SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-38 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-38

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişikliklerinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.02.2019 tarih ve 450 sayılı teklif yazısında; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz memurlarından müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri nedeniyle işgal ettikleri kadroların derece değişikliklerinin yapılması gerekmekte olup, bununla ilgili olarak (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması gerekmektedir.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişikliklerinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.     

     

 

                                      Mehmet KOCADON                           Mehmet ÖZALIN                          Niyazi ATARE  

                                        Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                   Katip Üye