SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-35 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-35

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

                Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2019 tarihli teklif yazısında; İlçemiz İslamhaneleri Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

              Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 27.02.2019 tarih ve 5 karar sayılı raporunda; İlçemiz, İslamhaneleri Mahallesi, 5309 isimli sokağın isminin, “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin mevcut üyelerin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda, İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden, “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                

                            Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                Meclis Başkanı                                          Katip Üye                                        Katip Üye