SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-34 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-34

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin reddine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2019 tarihli teklif yazısında; İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

        Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 27.02.2019 tarih ve 4 karar sayılı raporunda; İlçemiz, Yalıkavak Mahallesinde “Gökmen 1” isimli sokağın isminin “Hacı Süleyman Ağa Sokak” olarak değiştirilmesi hususunda, 20.12.2018 tarih ve 72982 kayıt  nolu müracaat daha önce değerlendirilmiş ve Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısında görüşülerek, söz konusu teklifin komisyonumuzca yeniden değerlendirilmesi için 07.02.2019 tarih ve 2019-28 karar numarası ile Komisyonumuza tekrar havale edilmiştir.

        Komisyonumuzca yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu sokak isim değişikliği talebi ile ilgili bazı sokak sakinlerinin itirazları olduğu görüldüğünden, Yalıkavak Mahallesi, “Gökmen 1 Sokak” isminin “Hacı Süleyman Ağa Sokak” olarak değiştirilmesi talebi, mevcut üyelerin oy birliği ile reddine karar verilmiştir.” denilmektedir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin reddine, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           

                        Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                           Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                          Katip Üye