SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-32 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-32

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01.03.2019 tarih ve 4104 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Kumköy Mahallesinde yer alan tapunun 132 ada, 99 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi sunulmuştur.

           Öneri 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanda; 1/1000 ölçekli Kumköy (Bodrum-Muğla) Golf Spor ve Turizm Kompleksi Uygulama İmar Planının bulunduğu anlaşılmakta olup, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu planda 2 adet trafo yeri yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması amaçlı tarım dışı kullanım talebinin uygun görüldüğü, 5403 sayılı Kanunun 8. maddesi 3. fıkrası kapsamında söz konusu taşınmazların tarım dışı kullanma izni verilen kısımlarının planlanması ve planların onaylanması sonrasında ifraz edilmesinde sakınca görülmediği belirtilmekte olup, söz konusu plan değişikliği teklifinin toplamda 134 m² alanda düzenlendiği görülmüş olduğu belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.                                                                                                        

 

 

                                 Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                      Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                          Katip Üye