SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-30 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-30

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. derece Memur kadrosunun, 9880 unvan kodlu 3. derece Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.01.2019 tarih ve 225 sayılı teklif yazısında; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine göre belirlenen ve Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan Genel İdari Hizmetler sınıfında 7555 unvan kodlu 11. derece Memur kadrosunun, 9880 unvan kodlu 3. derece (1 adet) Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması gerekmektedir.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. derece Memur kadrosunun, 9880 unvan kodlu 3. derece Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                    Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                            Niyazi ATARE   

                                Meclis Başkan V.                                Katip Üye                                             Katip Üye      

                                                                                               (Yedek)