SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-29 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-29

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen imar yoluna, “1004 Sokak” isminin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.01.2019 tarih ve 1835 sayılı teklif yazısında; Çarşı Mahallesinde, 1 adet sokağa isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlemesi Komisyonunun 23.01.2019 tarih ve 3 karar sayılı raporunda; “Çarşı Mahallesinde, 1161 ada 18 parsel ile 1161 ada 16 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan imar yoluna “1004 Sokak” isminin verilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda, İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen imar yoluna, “1004 Sokak” ismi verilmesine, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                     Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                       Niyazi ATARE   

                                   Meclis Başkan V.                                Katip Üye                                         Katip Üye      

                                                                                                (Yedek)