SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-28 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-28

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokağın isim değişikliğine ilişkin teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.01.2019 tarih ve 1834 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlemesi Komisyonunun 23.01.2018 tarih ve 1 karar sayılı raporunda; “Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokak isminin, “Hacı Süleyman Ağa Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokağın isim değişikliğine ilişkin teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

 

                                     Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                      Niyazi ATARE   

                                   Meclis Başkan V.                                Katip Üye                                     Katip Üye      

                                                                                                   (Yedek)